Posljednje novosti

Javno otvaranje ponuda za tri lota Otvaranje ponuda

Javno otvaranje ponuda za tri lota

U okviru Projekta modernizacije cestovnog sektora u Federaciji BiH, JP Ceste Federacije BiH je organiziralo javno otvaranje ponuda za: Lot 1: Sanacija tunela Vranduk II i rekonstrukcija mostova Bosna IV i V Lot 2: Asfaltiranje...

Više