Djelatnost

Djelatnost JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo na magistralnim cestama u Federaciji obuhvaća sljedeće:

 • pripremu dugoročnih, srednjoročnih i godišnjih planova i programa razvoja, rekonstrukcije, obnove, izgradnje i održavanja magistralnih cesta i cestovnih objekata kao i izvještaja o realizaciji tih planova i programa;
 • aktivnosti koje se odnose na studije i projekte obnove, izgradnje, rekonstrukcije i održavanje cesta i cestovnih objekata;
 • poslove održavanja i zaštite cesta;
 • predlaganje finansijskih planova i izvještaja te unapređenje načina ubiranja sredstava za finansiranje cesta;
 • ustupanje radova izgradnje, rekonstrukcije, obnove i održavanja cesta;
 • pripremu i praćenje realizacije programa mjera i aktivnosti za unapređenje sigurnosti prometa na cestama kojima upravlja;
 • vođenje evidencije (baze podataka) cesta, objekata, prometne signalizacije i opreme na cestama i katastra cestovnog zemljišnog pojasa;
 • pripremu potrebne dokumentacije za osiguranje i implementaciju donacija i kreditnih sredstava, sukladno propisima i drugim aktima;
 • poslove iz imovinsko-pravne oblasti koji se odnose na zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju cesta;
 • prikupljanje podataka i informiranje javnosti o stanju cesta i načinu odvijanja prometa;
 • poduzimanje potrebnih mjera za očuvanje i zaštitu okoliša;
 • ostale djelatnosti sadržane u aktu o osnivanju društva.