Brojanje Prometa

Automatsko brojanje prometa na mreži magistralnih cesta Federacije BiH izvodi se od 2005. godine. Prva štampana publikacija „Brojanje saobraćaja na magistralnim cestama Federacije BiH u 2006. godini“, objavljena je u 2007. godini.

U Federaciji BiH ugrađeni su brojači slovenačke firme Mikrobit i to automatski brojači tipa QLD-6CX i QLTC-10C. Oba tipa automatskih brojača koriste par induktivnih petlji po svakom smjeru. Ovi brojači razvrstavaju vozila po vremenskim pragovima, grupama vozila i pragovima brzina. Mikrobit brojači vrše razvrstavanje vozila prema induktivnom otisku. Trenutno je u upotrebi 120 automatskih brojača prometa proizvođača Mikrobit.

Tipovi vozila brojanih automatskim brojačima QLD-6CX i QLTC 10

KLASA VOZILA

OPIS TIPA VOZILA - QLD-6CX

KLASA VOZILA

OPIS TIPA VOZILA - QLTC 10

A1

Motocikli

A0

Motocikli

A2

Lično vozilo

A1

Lična vozila i lična vozila s prikolicom

A3

Lično vozilo s prikolicom

A2

Kombi vozila

A4

Kombi vozila s prikolicom i bez prikolice

B1

Manja teretna vozila

B1

Manja teretna vozila

B2

Srednja teretna vozila

B2

Srednja teretna vozila

B3

Teška teretna vozila

B3

Teška teretna vozila

B4

Teretna vozila s prikolicom

B4

Teretna vozila i tegljači s prikolicom

B5

Teretno vozilo tegljač

C

Autobusi

C1

Autobusi

C2

Zglobni autobusi

Podaci o izbrojanim vozilima, sa pojedinačnih QLD-6CX brojača, preuzimaju daljinski GSM modemom dok se sa QLTC-10C brojača podaci automatski šalju preko integrisanog GSM/GPRS modema na server u sjedištu JP Ceste FBiH.

Pored navedenih stalnih automatskih brojača u upotrebi su i dva radarska brojača MWTC-1. Automatski brojač saobraćaja MWTC-1 je baziran na mikrotalasnoj tehnologiji koja može detektovati i brojati vozila u pokretu (10-250 km/h) i klasifikovati ih u 6 dužinskih razreda.

TIPOVI VOZILA BROJANIH AUTOMATSKIM BROJAČEM MWTC-1

KLASA VOZILA

OPIS TIPA VOZILA - MWTC-1

L1 (A0)

Motocikl (0 – 250 cm)

L2 (A1)

Putnički automobil (250 – 580 cm)

L3 (A2)

Kombi (580 – 800 cm)

L4 (B2)

- Kamioni

- Autobusi

(800 – 1350 cm)

L5 (B4)

- Kamion + prikolica

- Tegljač

(1350 – 2200 cm)

L6 (XX)

- Izuzetno dugačka vozila

(>2200 cm)

Objavljene publikacije o brojanju prometa

U nastavku se mogu preuzeti objavljene publikacije brojanja prometa, dok se detaljniji podaci sa svakog brojačkog  mjesta, neophodni za potrebe izrade studija, mogu dobiti uz pismeni zahtjev dostavljen na protokol JP Ceste FBiH.