Projekti JP Ceste FBiH

Legenda: Tekući projekti Završeni projekti

Rekonstrukcija ceste M-5 dionica Gromljak-Blažuj

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
Kaonik - Gromiljak
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina(Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L= cca 14km

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja obilaznice Kiseljaka

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija tunela Crnaja (T17-012-2) na magistralnoj cesti M17, dionica Konjic - Jablanica 1

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Konjic - Jablanica 1
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Jezernica u Turalićima (M19.2-001-101), dionica Kladanj – Vlasenica, km 9+809

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M19.2
Dionica
Kladanj – Vlasenica
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja Obilaznice Bugojna

Aktivnosti
Revizija
Mag. cesta
M16.4
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja južne obilaznice Mostara

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša – Mali Radič, L=8km, uključujući Misiju G21

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6.1
Dionica
Gnojnice - Nevesinje 2
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M4, ulaz u Lukavac

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
Donja Orahovica - Šićki Brod 1
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava, dionica Kamičak-Ključ, km 9+622

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
Kamičak - Ključ
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja magistralne ceste M17.3 Neum - Stolac

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17.3
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M14 i R 401)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M14
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Idejni projekat izgradnje ceste M-15, dionica Vrhpolje – Donje Sokolovo – Crljeni

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M15
Dionica
Vrhpolje - Donje Sokolovo – Crljeni
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rasvjeta mosta Begića i Begovića na M17

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
Dionica
Jablanica 1 - Potoci
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija ceste Jajce jug-Donji Vakuf 1

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija ceste M-17.3, dionica: Drenovac-Stolac, L=cca 8 km. Glavni projekat

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17.3
Dionica
Drenovac-Stolac
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja ceste Tuzla (Drežnik) – Šićki Brod, dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja obilaznice Bužim (II faza)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Rasvjeta raskrsnice na magistralnoj cesti M-5 u naselju Pudin Han

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja pješačke staze u naselju Šije, općina Doboj – Jug

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Izgradnja pješačke staze (Podgaj-Lug), općina Bugojno

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste i lokalne ceste za Orahovicu, općina Konjic

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija crne tačke Misurići, dionica (005) općina Maglaj, km 19+000

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
Karuše - Ozimica
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006), općina Žepče km 3+500

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
Ozimica - Topčić polje
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija crne tačke Milin Birt, dionica (002),Sanski most km 25+750

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M15
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja pješačke staze u naselju Olovske Luke, općina Olovo

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Ćehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m(I faza)

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.8
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice za poslovnu zonu Glinište na M-4

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Izgradnja pješačke staze kroz MZ Pritoka (Put Armije BiH)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Postavljanje odbojnih ograda nivoa zaštite H1

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice na M-6 i R-427, općina Stolac

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M-17, ulaz u industrijsku zonu Pećuj, grad Zenica

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Nastavak izgradnje servisne saobraćajnice u općini Živinice

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja pješačke staze kroz naselje Srbljani, grad Bihać

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M5-obilaznica Bihaća i skretanje za poslovnu zonu

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja pješačke staze na cesti M-15 ispred OŠ i SŠC, općina Glamoč

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
-
Kanton
Kanton 10

Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M-17-skretanje Hadžići

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.9
Dionica
(gr.entiteta) – Gradačac
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice na M-4.2, izlaz iz Velike Kladuše, dionica_ 001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Stojkovići, općina Novi Travnik

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.4
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-6.1 i lokalne ceste za Industrijsku zonu - naselje Knežpolje, općina Široki Brijeg

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M-5 A. Šaćirbegović _Korija_Ljubogoša km 1+350

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji, općina Kalesija

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-17, općina Ilidža

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-16, Karadže, općina Bugojno

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacije mosta preko nepoznatog potoka, Poturovići (M18-009-604) dionica Olovo – Semizovac, km 31+567

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcije mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani
Kanton
Kanton Sarajevo

Sanacije mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 – Vitalj, km 16+426

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalja-Olovo, km 2+405

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica Srebrenik – Šićki Brod 3, km 10+709

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M1.8
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Crna Rijeka - Jajce Jug, km 18+285

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16
Dionica
Crna Rijeka - Jajce Jug
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Doboj - Donja Orahovica, km 23+498

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4
Dionica
Doboj - Donja Orahovica
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18.1
Dionica
-
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton

Sanacija mosta preko rijeke Drinjača, Gojsalići (M19.2-001-97) dionica Kladanj – Vlasenica, km 2+323

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M19.2
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji Vakuf- Turbe, km 17+093

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica Kaonik - Gromiljak – Blažuj

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Gromiljak – Blažuj
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica I Izačić – Kamenica, glavni projekat trase

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja obilaznice Cazina

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija ceste M16.4, dionica Novi Travnik-Bugojno - prolaz pored BNT-a

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16.4
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja sjevernog kraka obilaznice Odžaka- I faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
N
Dionica
-
Kanton
Posavski kanton

Izgradnja obilaznice Ljubuškog (spoj M-6 i M-17.4) –I faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6 M17.4
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Izgradnja trake za lijevo skretanje, km 16+500, Dionica Grude Ljubuški 16+500

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Rasvjeta tunela Tuk na M-16, dionica: Crna Rijeka - Jajce

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija semafora u Matuzićima/Doboj jug (reprogramiranje po osnovu aktuelnog broja vozila)

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija semafora u Jajcu, naselje Pijavice

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rasvjeta tunela Vratnik

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Izgradnja pješačke staze na dionici Neum-Stari Neum

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17.3
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja nogostupa u nasljenom mjestu D. Mahala, Dionica: Orašje- Grebnice, km 12+800 do km 14+616

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Posavski kanton

Gromiljak – Busovača, izgradnja pješačke staze kroz naselje Radanovići

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Idejni projekat dogradnje trake na petlji Korija, cesta M5, Šeherćehajin most-Korija

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M5 A. Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 1+980

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Doboj – Donja Orahovica, rekonstrukcija raskrsnice u Klokotnici (zaseok Kapak)

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja raskrsnice ili treće trake: Donji Vakuf-Bugojno-Kupres (naselje Čipuljić-Poriče)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja pješačke staze L=cca. 925 m od Klokotnice (Samarića) do Brijesnice Velike

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja pješačke staze M17_010 , km 0+500-km 1+500 od Coca-Cole do autobuske stanice u Binježevu

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija isključne trake za Lokve

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Izgradnja pješačke staze u Počitelju, L=220 m

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Mravinjac, općina Goražde

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M20
Dionica
-
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice Vogošća (Centar), općina Vogošća

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Izgradnja pješačke staze Gornji Hotonj-Donji Hotonj

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Oborci, općina Donji Vakuf

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja podhodnika za pješake u naselju Čelebići, općina Konjic

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Poboljšanje sigurnosti prometa na M-17.5, dionica: Posušje - Jablanica

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17.5.
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Sanacija mosta (M17.3-002-323)  preko rijeke Bregave u Stocu, na cesti M17.3, dionica Stolac 2-Hutovo, km 0+139 

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17.3
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija mosta M14.2-004-494 preko rijeke Unac u Drvaru, na cesti M14.2, dionica Pasjak-Resanovci, km 7+035

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Kanton 10

Rekonstrukcija mosta (M5-010-290) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+577

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta (M5-010-291) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+687

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta ( M17-017-325) preko rijeke Bune, na cesti M17, dionica Buna-Tasovčići, km 0+759

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija mosta (M20-009-210) preko Odske rijeke u Mravinjcu, na cesti M20, dionica Ustikolina - Goražde 8, km 14+840

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M20
Dionica
-
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton

Sanacija mosta (M20-008-206) preko rijeke Koline u Ustikolini, na cesti M20, dionica Foča 1 – Ustikolina, km 9+916  

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M20
Dionica
-
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton

Rekonstrukcija tunela Užljebić (T11-001-36) , na cesti M11, dionica Ripač-Užljebić, km 7+582

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M11
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza: Tasovčići-Masline

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rehabilitacija magistralne ceste M-16.2, dionica: Gornji Vakuf-Prozor

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rehabilitacija magistralne ceste M-4.3, dionica: Otoka - Bužim

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
N
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Ozimica-Nemila 0

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija škarpe zasjeka cesta M16.2, dionica 002 na potezu od km 13+000 – 15+150

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica:Jablanica 1-Potoci, km 1+400 i km 2+600

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja obilaznice Donjeg Vakufa (I faza, most Vrbas 2 - spoj na M16)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko rijeke Bosne, petlja Zenica

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija mosta preko potoka Radušica

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija mosta preko r. Drine na magistralnoj cesti M-20, obilaznica Goražde i izgradnja kružnog toka

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M20
Dionica
-
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton

Izgradnja južne obilaznice Mostara: Poddionica Miljkovići (rotor Varda) – ulaz u tunel Novi, km 6+253 do km 8+468, vijadukt “Marijanovića Draga”

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
N
Dionica
Miljkovići – Rodoč - veza na M-17
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja trake za spora vozila M15, Borova Glava i M16, Trivunova krivina

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
-
Kanton
Kanton 10

Rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i R420 u mjestu Čitluk, općina Posušje

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Izgradnja obilaznice Stoca

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17.3
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja ceste Šićki Brod-Đurđevik

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja ceste Bihać – Bosanska Krupa – I faza, dionica Jablanska – Mali Lug

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M14
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Semaforizacija mosta u Prudu /Šamac na cesti M14.2

Aktivnosti
Izvođenje
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Posavski kanton

Rasvjeta tunela Ormanica

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.9
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Semaforizacija raskrsnice kod hotela Ero, Grad Mostar

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja pješačke staze pored groblja Sutina, Grad Mostar

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izrada glavnog projekta podhodnika za pješake na M1.8, u naselju Bjelave, općina Srebrenik

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M1.8
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izrada idejnog projekta kružne raskrsnice na cesti M6.1 u Stocu, (kod Tvornice armatura)

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sjeverni ulaz u Mostar – Izrada glavnog projekta odvodnje raskrsnice i tunela

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M6.1 M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija slijeganja trupa ceste i rješavanje odvodnje na dionici_003: Pelagićevo – Srebrenik, lokacija Blaževac

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M1.8
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko rijeke Liješnice, na petlji Maglaj, općina Maglaj

Aktivnosti
Izvođenje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica:Doboj-Donja Orahovica

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica: Donja Orahovica-Šićki Brod 1

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija ceste M18, dionica Kladanj-Podpaklenik – u ukupnoj dužini cca 3,50km) – Idejni projekat

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Izgradnja obilaznice Ljubuškog (spoj M-6 i M-17.4) – II faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6 M17.4
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Rekonstrukcije ceste M17.5, dionica Jablanica-Sovići (cca 20km) – Idejni projekat (sa geodezijom)

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17.5.
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izrada idejnog rješenja izmještanja ceste M17.4 u zoni Čitluka, dionica Sretnice –Služanj-Cerno

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17.4
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Gnojnice, na cesti M4, općina Lukavac

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Šuškovo, na cesti M6, općina Čapljina

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja kružne raskrsnice na cesti M6.1 u Stocu (kod Tvornice armatura)

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja pješačke staze u naselju Kruševo, (od Čula do Podgorja) na M6.1 dužine cca 2,5 km, grad Mostar

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na M17 u Konjicu

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija/rekonstrukcija mosta preko rijeke Jale u Siminom Hanu, dionica 012, Simin Han - Donje Caparde 3 km 0+214

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4 M11
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija/rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas (M16-007-259) u Donjem Vakufu, dionica Donji Vakuf 1- Bugojno, km 0+089

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko rijeke Baštre (M4.3-003-626), lokacija Baštre dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 8+879

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4.3
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko rijeke Baštre (M4.3-003-624), lokacija Čava, dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 7+683

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4.3
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Bosne (M17-007-181) na petlji Lašva, dionica Topčić polje-Lašva 0, km 32+357

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Bosne (M5-D13-199), na petlji Lašva dionica Kaonik-Lašva , km 5+115

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica:Doboj-Donja Orahovica

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M18_007 Živinice 1-Vitalj

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M18_008 Vitalj-Olovo

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M6_003 Tasovčići-Masline

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M6_001 Gorica – Klobuk

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M20_008 Ustikolina-Goražde 8

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M20
Dionica
-
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14.2 Domaljevac-Orašje

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Posavski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M14.2 Krnjevuša-Bosanski Petrovac 4

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.4
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton