Uprava

Ljubo Pravdić

dipl. ing. građ. Direktor

Ademir Toromanović

dipl. ing. arh.  v.d. izvršnog direktora za tehničke poslove

dr. sc. Luka Raguž

v.d. izvršnog direktora za ekonomske i pravne poslove