Rekonstrukcija ceste Jajce Jug – Donji Vakuf 1

U okviru Programa modernizacije cesta u Federaciji BiH jučer je potpisan Ugovor za rekonstrukciju ceste i korekciju osovine M-5, dionica Jajce Jug – Donji Vakuf 1.

Rekonstrukcija ceste Jajce Jug – Donji Vakuf 1

Ugovor su potpisali direktor JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, Ljubo Pravdić i predstavnici izvođača - JV u sastavu EURO-ASFALT d.o.o. Sarajevo i BBM d.o.o. Sarajevo.

Ugovoreni datum početka radova je 2.9.2019. godine sa predviđenim rokom izvođenja od šest mjeseci.

Vrijednost ugovora je 8.297.721,95 KM sa PDV-om a isti će se finansirati iz kreditnih sredstava Svjetske banke i Evropske investicijske banke.