Posljednje novosti

Poziv na učešće u Javnoj raspravi Javna rasprava

Poziv na učešće u Javnoj raspravi

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općine Jajce i naselja koja gravitiraju području namjeravane rekonstrukcije magistralne ceste M-5 na dionici Jajce Jug...

Više