Potpisan Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice u kružni tok na Šipu, sa izmiještanjem dijela ulice Alipašina

U sjedištu JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo danas je potpisan Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice u kružni tok na Šipu, sa izmiještanjem dijela ulice Alipašina, Općina Centar, Sarajevo – I faza.

Potpisan Ugovor za izvođenje radova na rekonstrukciji raskrsnice u kružni tok na Šipu, sa izmiještanjem dijela ulice Alipašina thumb thumb

U prisustvu načelnika Općine Centar, Nedžada Ajnadžića, ugovor su potpisali direktor JP Ceste Federacije BiH, Ljubo Pravdić i predstavnik izvođača, konzorcija u sastavu PBP d.o.o. Konjic i Demus d.o.o. Sarajevo.

Vrijednost ugovora je 668.782,98 KM (sa PDV-om) a rok izvođenja radova je 90 kalendarskih dana.

Ugovor će se finansirati iz vlastitih sredstava JP Ceste FBiH.