Potpisan Ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta brze ceste u Sarajevu

Danas je u sjedištu JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo upriličeno potpisivanje Ugovora za izradu idejnog projekta brze ceste u Sarajevu (najmanje dvije varijante): Briješće – Boljakov Potok – Buća Potok – Pofalići, ukupne dužine 4,8 km, i izradu glavnog projekta brze ceste u Sarajevu: Briješće – Boljakov Potok – Buća Potok, ukupne dužine 2,8 km.

Potpisan Ugovor za izradu idejnog i glavnog projekta brze ceste u Sarajevu thumb

Ugovor će se, odlukom Vlade FBiH, finansirati iz Program utroška sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – Transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”, utvrđenih Budžetom FBiH za 2020. godinu, doznačenih Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.

Ugovor su potpisali Ljubo Pravdić, direktor JP Ceste FBiH i predstavnici projektanta kojeg čini grupa ponuđača u sastavu: Divel d.o.o. Sarajevo (vodeći član), IPSA Institut d.o.o. Sarajevo (član), PPG d.o.o. Sarajevo (član) i Saraj Inženjering d.o.o. Sarajevo (član).

Vrijednost Ugovora je 1.604.105,10 KM (sa PDV-om) dok je ugovoreni rok izrade projektne dokumentacije 18 mjeseci.