Potpisani novi ugovori za izgradnju traka za spora vozila

U okviru Programa modernizacije cestovnog sektora u FBiH, potpisani su novi ugovori za izgradnju traka za spora vozila

Potpisani novi ugovori za izgradnju traka za spora vozila

Potpisani su ugovori za sljedeće radove:

  • Lot 1 – Izgradnja trake za spora vozila M-15 Borova Glava i M-16 Trivunova krivina
    Izvođač radova je JV Livnoputovi d.o.o. Livno, Putovi d.o.o. Grude i HP Investing d.o.o. Mostar. Vrijednost ugovora je 5.638.952, 41 KM (sa PDV-om) sa rokom izvođenja od 12 kalendarskih mjeseci.
  • Lot 2 - Izgradnja trake za spora vozila M-14.2 Drvar – Resanovci
    Izvođač radova je JV Jata Group d.o.o. Srebrenik i Roco-commerce d.o.o. Livno. Rok izvođenja radova je šest mjeseci a vrijednost ugovora je 1.615.684,01 KM (sa PDV-om).

Ugovori će se finansirati iz kreditnih sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropske investicijske banke (EIB).