Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike Općine Posušje i naselja koja gravitiraju području namjeravane izgradnje trake za spora vozila na dionici Posušje – Grude - Široki Brijeg, da uzmu učešće u javnoj raspravi. 

Javna rasprava  o nacrtu  Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općinske vijećnice u Posušju, na adresi Fra Grge Martića 30, 16.12.2019. godine u 11.00 sati, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenata.

Dokumenti su izrađeni za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora. Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici Općine Posušje.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 16.12.2019. putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na magistralnoj cesti M-6.1, dionica Posušje – Grude - Široki Brijeg
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja