Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionici Donji Vakuf 1 – Turbe (M-5)

JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo poziva sve zainteresirane subjekte, nevladine organizacije i stanovnike općina Travnik i Donji Vakuf, te naselja koja gravitiraju području namjeravane rekonstrukcije magistralne ceste M-5 na dionici Donji Vakuf 1 – Turbe, da uzmu učešće u javnoj raspravi

Javna rasprava o nacrtu Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionici Donji Vakuf 1 – Turbe (M-5)

Javna rasprava će se održati u prostorijama Općine Travnik 11.9.2019. godine u 10:00, s ciljem davanja prijedloga i sugestija javnosti i uključivanja relevantnih pitanja u finalnu verziju dokumenta.

Dokument je izrađen za potrebu Programa modernizacije magistralnih cesta u FBiH prema politikama kreditora.

Nacrt dokumenta može se pronaći na službenoj stranici JP Ceste FBiH na sljedećem linku i na web stranici Općine Travnik.

Svi zainteresirani subjekti koji nisu u mogućnosti da prisustvuju javnoj raspravi mogu svoje sugestije i komentare dostaviti do 11.9.2019. godine putem e-mail adrese: pimt@jpcfbih.ba.

Dnevni red:

  1. Prezentacija nacrta Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionici Donji Vakuf 1 – Turbe (M-5)
  2. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja