Sjeverni ulaz u Mostar – Izrada glavnog projekta odvodnje raskrsnice i tunela

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M6.1 M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton