Sigurnost Prometa

Sigurnost prometa i prevencija prometnih nezgoda vrlo su kompleksne oblasti. Kako bi se u njima postigli rezultati, bitno je poznavati uzroke nezgoda, načine unapređenja sigurnosti i načine utjecaja sigurnosti na učesnike u prometu.

Sigurnost Prometa

Prometne nezgode najveći su uzrok smrti mladih ljudi u dobi od 15 - 29 godina. Ukoliko se ovakav trend nastavi, prometne nezgode će  do 2030. godine biti peti najčešći uzrok smrtnosti ukupne svjetske populacije, učestaliji od AIDS-a, raka pluća i dr.

Generalna skupština Ujedinjenih naroda je 2. Marta/ ožujka 2010. izglasala Desetljeće borbe za unapređenje sigurnosti prometa 2011 - 2020 čiji je primarni cilj smanjiti broj smrtno stradalih u prometu diljem svijeta za 50% čime bi se spasilo pet miliona života.

Na cestama širom BiH, godišnje pogine oko 380 osoba a 11 000 bude povrijeđeno. Prema zvaničnim statistikama, stopa smrtnosti u prometu u BiH je oko 10, 3 poginulih na 100 000 građana. To je oko tri puta više nego u zemljama zapadne Evrope. Istraživanje je utvrdilo da samo u Federaciji BiH ima oko 250 poginulih i preko 6.800 povrijeđenih osoba svake godine i da ekonomija F BiH gubi preko 400 miliona €godišnje (preko 5% svog godišnjeg BDP-a) ako se uzmu u obzir ukupni troškovi medicinskog liječenja, oštečenje imovine, administrativni rad, gubitak produktivnosti itd.

Analiza troškova cestovnih nezgoda na području Federacije BiH pokazuje da su

• troškovi prometnih nezgoda po jednoj smrtno stradaloj osobi 273.416 KM;
• troškovi prometnih nezgoda po jednoj teško povrijeđenoj osobi 100.757 KM;
• troškovi prometnih nezgoda po jednoj lakše povrijeđenoj osobi 25.780 KM;
• troškovi fatalne prometne nezgode (sa poginulim licima) 371.913 KM;
• troškovi prometne nezgode sa teže povrijeđenim licima su 176.374 KM.

Uključenje cestovne mreže Bosne i Hercegovine u evropsku transportnu mrežu zahtijeva uvođenje savremenih tehnologija, tehničko - tehnoloških dostignuća i prilagođavanje tržišta kako bi se postigao novi kvalitet, sigurnost i brzina usluga, što je nemoguće ostvariti bez dodatnog institucionalnog i organizacionog jačanja.

Sa Direktivom broj 2008/96/EC o Sigurnom upravljanju cestovnom infrastrukturom Evropska Unija je napravila paket sljedećih metodologija/mjera poboljšanja sigurnosti cesta:

  • RIA – Road Safety Impact Assessment (Procjena uticaja na sigurnost cesta);
  • RSA – Road Safety Audit (Revizija sigurnosti cestovnih projekata);
  • EURORAP/iRAP – European/International Road Assessment Programme (Europski/Međunarodni program ocjene sigurnosti cesta);
  • RSI – Road Safety Inspection (Povjera sigurnosti postojećih cesta);
  • BSM – Black Spot Management (Upravljanje crnim tačkama);
  • IDS – Indepth Studies (Detaljna analiza saobraćanih nezgoda);
  • NSM – Network Safety Management (Upravljanje sigurnošću cestovne mreže).

Dokumenti o sigurnosti