Projekti JP Ceste FBiH

Legenda: Tekući projekti Završeni projekti

Rekonstrukcija ceste Jajce jug-Donji Vakuf 1

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton