Projekti JP Ceste FBiH

Legenda: Tekući projekti Završeni projekti

Rekonstrukcija ceste M-5 dionica Gromljak-Blažuj

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
Kaonik - Gromiljak
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izrada trake za spora vozila na M-5 dionica:Gromljak-Blažuj, potez Kobiljača (elaborat)

Aktivnosti
Konsulantske usluge
Mag. cesta
M5
Dionica
Gromiljak - Blažuj
Kanton
Kanton Sarajevo

Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina(Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L= cca 14km

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja obilaznice Kiseljaka

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (Sufinansiranje sa Općinom Tešanj)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4
Dionica
Teslić (Barići) - Karuše
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Izgradnja nogostupa uz cestu M-6.1 u naseljenom mjestu Knešpolje

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6.1
Dionica
Široki Brijeg - Mostar (centar)
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Han Ploča, općina Kiseljak II faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Gromiljak - Blažuj
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija tunela Crnaja (T17-012-2) na magistralnoj cesti M17, dionica Konjic - Jablanica 1

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Konjic - Jablanica 1
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rušenje postojećeg I izgradnja novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug – Donji Vakuf 1, km 3+746

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Jajce Jug - Donji Vakuf 1
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja Obilaznice Bugojna

Aktivnosti
Revizija
Mag. cesta
M16.4
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja južne obilaznice Mostara

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša – Mali Radič, L=8km, uključujući Misiju G21

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Raskrsnica sa R-441 (Vjetrenica), rekonstrukcija postojeće (postoji projekat) sa djelimičnom sanacijom kolovoza ispred i iza raskrsnice

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Nević Polje - Kaonik
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcije raskrsnice M4.2, Ul Žrtava domovinakog rata i Ul. 25. Novembar, dionica: Skokovi-Srbljani (Mala Lisa)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4.2
Dionica
Skokovi - Srbljani
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6.1
Dionica
Gnojnice - Nevesinje 2
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnica cesta M5 i M15 izlaz iz Ključa

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5 M15
Dionica
Ključ - Rogolji
Kanton
Unsko-sanski kanton

Glavni projekat rekonstrukcije raskrsnice sa M-17 i lokalne ceste za naselje Papratnica dionicaM-17_ 006: Ozimica-Topčić Polje, km 9+180, općina Žepče

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
Ozimica - Topčić polje
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M4, ulaz u Lukavac

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
Donja Orahovica - Šićki Brod 1
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja pješačke staze na magistralnoj cesti M-5 u naselju Izačić

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
Granica BH/HR (Izačić) - Bihać 4
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice cesta M14.2 i M5 u Bosanskom Petrovcu

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5 M14.2
Dionica
Vrtoče 2 - Bosanski Petrovac 4
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja pješačke staze i rasvjete u Kosovi, općina Maglaj

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Karuše - Ozimica
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice na M18 010 Kobilja Glava-Sarajevo-Malta km 8+340

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
Semizovac - Sarajevo - Malta
Kanton
Kanton Sarajevo

Izgradnja nogostupa uz cestu M-15, dionica Šujica-Kolo, u naselju Šujica

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
Šuica - Kolo
Kanton
Kanton 10

Izgradnja pothodnika na M16.2 (skretanje za naselje Pograđe), dionica: Prozor/Rama-G.Vakuf/Uskoplje

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
Gornji Vakuf - Prozor
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Zaštita temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnaje (M17-012-303), dionica Konjic- Jablanica 1, km 14+661

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Konjic - Jablanica 1
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza M14_002: Srbljani - Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka cca = 8,0 km

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14
Dionica
Srbljani - Bosanska Krupa 1
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza Crna Rijeka-Jajce Jug

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16
Dionica
Crna Rijeka - Jajce Jug
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza na dionici M4.2 Skokovi-Srbljani, L= 6km

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4.2
Dionica
Skokovi - Srbljani
Kanton
Unsko-sanski kanton

Dionica Crna Rijeka-Jajce, km 6+500 do km 10+600 (više lokacija) sanacija škarpi i nestabilnih kosina

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16
Dionica
Crna Rijeka - Jajce Jug
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja magistralne ceste M17.3 Neum - Stolac

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17.3
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja obilaznice Bosanske Otoke

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M14
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Idejni projekat izgradnje ceste M-15, dionica Vrhpolje – Donje Sokolovo – Crljeni

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M15
Dionica
Vrhpolje - Donje Sokolovo – Crljeni
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja pješačke staze Karuše – Mravići

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Karuše - Ozimica
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice M-6.1 i R-420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušje

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Rekonstrukcija raskrsnice magistralnih cesta M14 i M14.2 u Bosanskoj Krupi

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M14 M14.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice na M-14.1 i M-1.9 na ulazu u Gradačac

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.9 M14.1
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja pješačke staze Gromljak-Blažuj (Rakovica) II faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija raskrsnice u Sanskom mostu na M15

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M15
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-17 i R-435a u naseljenom mjestu Potoci, dionica Potoci - Mostar

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija mosta preko rijeka Bioštice u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo – Semizovac, km 0+404

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Olovo - Semizovac
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čaplje (M15-003-42), dionica Sanski most 1-Kamičak, km 4+283

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
Sanski Most 1 - Kamičak
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornog zida ispod nivelete, cesta M-16.2_003, dionica Prozor - Jablanica 1, km 3+850

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
Prozor - Jablanica 1
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza M-17 dionica Konjic -Jablanica, dužine cca 3km

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Konjic -Jablanica
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija kolovozne ploče mosta preko rijeke Tinje, Orlova klisura (M-1.8-004-113), dionica Srebrenik – Šićki Brod 3, km 9+279

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.8
Dionica
Srebrenik - Šićki Brod
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija tunela Vranduk II i rekonstrukcija mostova Bosna IV i V

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Topčić polje - Lašva 0
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija tunela Ormanica

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.8
Dionica
Pelagićevo - Srebrenik
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija crne tačke “Husino”. Dionica Šićki Brod 3 - Živinice 1, km 2+500

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Šićki Brod 3 - Živinice 1
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija crne tačke „Olovo – nula“ , km 20+600

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
Dionica
Vitalj - Olovo
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Izgradnja traka za spora vozila - prevoj Lanište, Dionica Gornje Bravsko - Ključ

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Gornje Bravsko - Ključ
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rasvjeta mosta Begića i Begovića na M17

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
Dionica
Jablanica 1 - Potoci
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rasvjeta raskrsnice u Žitomislićima na M17

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
Buna - Tasovčići
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja pješačke komunikacije preko magistralne ceste M17 u općini Jablanica

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija ceste Jajce jug-Donji Vakuf 1

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija ceste M-17.3, dionica: Drenovac-Stolac, L=cca 8 km

Aktivnosti
Mag. cesta
M17.3
Dionica
Drenovac-Stolac
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja ceste (izmještanje) M-5, dionica: Jezero-Jajce

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja ceste Tuzla (Drežnik) – Šićki Brod, dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja obilaznice Bužim

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, I faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Izrada projektnog rješenja novog priključka sa ceste M-5 na obilaznici Donji Vakuf

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija tunela Vranduk II-odvijanje prometa u toku izvođenja radova

Aktivnosti
Konsulantske usluge
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija magistralnog puta M-17.5, dionica:Sovićka Vrata –Potok Zec

Aktivnosti
Izvođenje
Mag. cesta
Dionica
Sovićka Vrata –Potok Zec
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Semaforizacija magistralne ceste M14.2 i lokalne ceste (11. Ulica), općina Orašje

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Posavski kanton

Glavni projekat rasvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M-5 u naselju Pudin Han

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Glavni projekat rasvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M-5 i M11 u naselju Ripač

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5 M11
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, Tešanjka, općina Tešanj

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Izgradnja pješačke staze u naselju Šije, općina Doboj – Jug

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice ''Hotel Sunce'', općina Vogošća

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Gornji Vakuf-Bugojno, izgradnja pješačke staze

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja odmorišta na dionici Jablanica-Mostar

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja pješačke staze (Podgaj-Lug), općina Bugojno

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja privremenog kružnog toka, skretanje Energopetrol-industrijska zona, km 4+600, općina Vogošća

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste i lokalne ceste za Orahovicu, općina Konjic

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja pješačke staze Bugojno – Gornji Vakuf

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja pješačke staze u naselju Posavska Mahala, općina Odžak

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14.1
Dionica
-
Kanton
Posavski kanton

Sanacija crne tačke Misurići, dionica (005) općina Maglaj, km 19+000

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
Karuše - Ozimica
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006), općina Žepče km 3+500

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
Ozimica - Topčić polje
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija crne tačke Milin Birt, dionica (002),Sanski most km 25+750

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M15
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja pješačke staze u naselju Olovske Luke, općina Olovo

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Ćehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m(I faza)

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.8
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Vranić, općina Posušje

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Rekonstrukcija raskrsnice na M-17 u naselju Janjići (veza za naselja Drivuša i Dolača), općina Zenica

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice za poslovnu zonu Glinište na M-4

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Izgradnja pješačke staze kroz MZ Pritoka (Put Armije BiH)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Polje, općina Busovača II faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja pješačke staze na ulazu u Bosansku Krupu, I faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija krivine kod autobusnog stajališta Crijevčići – prema Tuzli

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Postavljanje odbojnih ograda nivoa zaštite H1

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-17 i M-16.2 općina Jablanica

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2 M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice na M-6 i R-427, općina Stolac

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M-17, ulaz u industrijsku zonu Pećuj, grad Zenica

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Nastavak izgradnje servisne saobraćajnice u općini Živinice

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja pješačke staze u naselju Gračac, općina Prozor

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja pješačke staze Mesihovina-Bukovica-Mrkodol, općina Tomislavgrad

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
-
Kanton
Kanton 10

Izgradnja pješačke staze Goliješnica-Brankovići, općina Žepče

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Izgradnja pješačke staze kroz naselje Srbljani, grad Bihać

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M5-obilaznica Bihaća i skretanje za poslovnu zonu

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja pješačke staze na cesti M-5: Ključ – Rogolji (II faza)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja pješačke staze na cesti M-15 ispred OŠ i SŠC, općina Glamoč

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
-
Kanton
Kanton 10

Izgradnja pješačke staze na cesti M-15, prolaz kroz naselje Tomina, općina Sanski Most

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M-17-skretanje Hadžići

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.9
Dionica
(gr.entiteta) – Gradačac
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice na M-4.2, izlaz iz Velike Kladuše, dionica_ 001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Stojkovići, općina Novi Travnik

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.4
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja pješačke staze u naselju Gračanica, općina Prozor/Rama

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-6.1 i lokalne ceste za Industrijsku zonu - naselje Knežpolje, općina Široki Brijeg

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M-5 A. Šaćirbegović _Korija_Ljubogoša km 1+350

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji, općina Kalesija

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-17, općina Ilidža

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-16, Karadže, općina Bugojno

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja pješačke staze dionica: Priboj 2-Simin Han1

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja servisne saobraćajnice uz magistralnu cestu , općina Srebrenik

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M1.8
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Zamjena dilatacionih naprava na mostu preko rijeke Vrbas u Jajcu (M5-008-268) dionica Rogolji-Jajce Jug, km 27+717

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija tunela Barevo III (T16-006-29) L=38m, dionica Crna Rijeka –Jajce Jug, km 16+077

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacije mosta preko nepoznatog potoka, Poturovići (M18-009-604) dionica Olovo – Semizovac, km 31+567

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcije mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani
Kanton
Kanton Sarajevo

Sanacije mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 – Vitalj, km 16+426

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija mosta preko Ujića rijeke u Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalja-Olovo, km 2+405

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica Srebrenik – Šićki Brod 3, km 10+709

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M1.8
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ivančice u Busovači M5-013-233), dionica Kaonik-Gromiljak, km 3+695

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Kaonik-Gromiljak
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacije mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži (M17-009-405) dionica Stup 3-Blažuj, km 2+635

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
Stup 3-Blažuj
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku (M5-009-288) dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 23+025

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
Jajce Jug - Donji Vakuf 1
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Crna Rijeka - Jajce Jug, km 18+285

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16
Dionica
Crna Rijeka - Jajce Jug
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Doboj - Donja Orahovica, km 23+498

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4
Dionica
Doboj - Donja Orahovica
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18.1
Dionica
-
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton

Sanacija mosta preko rijeke Drinjača, Gojsalići (M19.2-001-97) dionica Kladanj – Vlasenica, km 2+323

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M19.2
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji Vakuf- Turbe, km 17+093

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta (M-5-012-227) preko r. Bile, na cesti M-5, dionica Nević Polje- Kaonik, km 4+988

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija škarpi i kosina, dionica: Srbljani – Bos.Krupa, na najugroženijim mjestima

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14
Dionica
Srbljani – Bos.Krupa
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.4
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: (007) Ključ – Rogolji, km 4+000

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija škarpi i kosina, dionica: Kaonik-Lašva, cesta M-5_D13, km 3+100 do km 3+250 i km 3+600 do km 3+850

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija klizišta i asfaltnog kolovoza cesta M-1.9_002, dionica:Gradačac-Ormanica od km 2+000 do km 2+400

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.9
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija klizišta i asfaltnog kolovoza cesta M-1.9_002, dionica:Gradačac-Ormanica od km 6+600 do km 7+000

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.9
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Skokovi – Srbljani sa izgradnjom pješačke staze

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4.2
Dionica
Skokovi – Srbljani
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza M-5: Gromiljak – Blažuj

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Gromiljak – Blažuj
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza Ormanica – Gradačac, L=2,0 km

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.9
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza (017) Buna-Tasovčići

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke Sarači), dionica :Simin HanI -Donje Caparde(012), km 11+600-12+000

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke ''Potpolje')', dionica: (002) Čitluk-Medjugorje-Ljubuški, km 2+100-2+400

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17.4
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija crne tačke na magistralnoj cesti M4.2, dionica (002)

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza (005) na poddionici: Poljice-Misurići, L=2,5 km, općina Maglaj

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bosanski Petrovac – Pasjak – Resanovci

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Kanton 10

Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Otoka – Novi Grad

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bugojno 2 – Gornji Vakuf

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Teslić – Karuše

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Masline-Stolac

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza: Nević Polje – Kaonik

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza M-6.1_010: Široki Brijeg-Mostar, ulaz u Mostar

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M-4.2, dionica: Skokovi – Srbljani, km 5+950 –km 9+950

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica I Izačić – Kamenica, glavni projekat trase

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja obilaznice Cazina

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Noveliranje glavnog projekta trase ceste M14.1, dionica Spahići-Jezero-Grmuša, poddionica Srbljani –Tabla, L=6,27km

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Izgradnja dionice Podpaklenik– Karaula – prevoj Karaula, IV faza –Izrada glavnog projekta

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Rekonstrukcija ceste M16.4, dionica Novi Travnik-Bugojno - prolaz pored BNT-a

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16.4
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja sjevernog kraka obilaznice Odžaka- I faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
N
Dionica
-
Kanton
Posavski kanton

Izgradnja obilaznice Ljubuškog (spoj M-6 i M-17.4) –I faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6 M17.4
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, II faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Izgradnja trake za lijevo skretanje, km 16+500, Dionica Grude Ljubuški

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Rasvjeta tunela Tuk na M-16, dionica: Crna Rijeka - Jajce

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Semaforizacija mosta u Prudu /Šamac na cesti M-14.2

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Posavski kanton

Sanacija semafora u Matuzićima/Doboj jug (reprogramiranje po osnovu aktuelnog broja vozila)

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija semafora u Jajcu, naselje Pijavice

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rasvjeta tunela Vratnik

Aktivnosti
Projektovanje Revizija Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru

Aktivnosti
Revizija
Mag. cesta
M6 M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja pješačke staze na dionici Neum-Stari Neum

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17.3
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija križanja ceste M-6.1 sa lokalnom cestom za industrijsku zonu u naselju Knešpolje

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja nogostupa u nasljenom mjestu D. Mahala, Dionica: Orašje- Grebnice, km 12+800 do km 14+616

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Posavski kanton

Izgradnja trake za lijevo i desno skretanje na cesti M-17, dionica: Gnojnice –Buna, u zoni naselja Ortiješ

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja pješačke staze na cesti M-16.2, dionica Prozor-Jablanica 1, potez Rat-Ustirama (kod tunela)  - L=cca 500m

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji, općina Kalesija

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Gromiljak – Busovača, izgradnja pješačke staze kroz naselje Radanovići

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Gromiljak – Blažuj, izgradnja pješačke staze kroz naselje Bilalovac

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Idejni projekat dogradnje trake na petlji Korija, cesta M5, Šeherćehajin most-Korija

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M5 A. Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 1+980

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Doboj – Donja Orahovica, rekonstrukcija raskrsnice u Klokotnici (zaseok Kapak)

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja raskrsnice ili treće trake: Donji Vakuf-Bugojno-Kupres (naselje Čipuljić-Poriče)

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Izgradnja pješačke staze L=cca. 925 m od Klokotnice (Samarića) do Brijesnice Velike

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja pješačke staze M17_010 , km 0+500-km 1+500 od Coca-Cole do autobuske stanice u Binježevu

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija isključne trake za Lokve

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Izgradnja kružnog toka na spoju M14 i M 14.2 u Bos. Krupi

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M14 M14.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija i dogradnja pješačke staze u Sovićima, općina Grude

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Izgradnja pješačke staze u Počitelju, L=220 m

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Mravinjac, općina Goražde

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M20
Dionica
-
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice Vogošća (Centar), općina Vogošća

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Izgradnja pješačke staze Gornji Hotonj-Donji Hotonj

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Rekonstrukcija raskrsnice M18 i R461, općina Olovo

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Izgradnja pješačke staze na magistralnoj cesti M-5 u naselju Izačić

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-5, općina Ključ

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Oborci, općina Donji Vakuf

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton

Izgradnja podhodnika za pješake u naselju Čelebići, općina Konjic

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Poboljšanje sigurnosti prometa na M-17.5, dionica: Posušje - Jablanica

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17.5.
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Sanacija mosta (M17.3-002-323)  preko rijeke Bregave u Stocu, na cesti M17.3, dionica Stolac 2-Hutovo, km 0+139 

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17.3
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija mosta M14.2-004-494 preko rijeke Unac u Drvaru, na cesti M14.2, dionica Pasjak-Resanovci, km 7+035

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M14.2
Dionica
-
Kanton
Kanton 10

Rekonstrukcija mosta (M5-010-290) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+577

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta (M5-010-291) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+687

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta ( M17-017-325) preko rijeke Bune, na cesti M17, dionica Buna-Tasovčići, km 0+759

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija mosta (M20-009-210) preko Odske rijeke u Mravinjcu, na cesti M20, dionica Ustikolina - Goražde 8, km 14+840

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M20
Dionica
-
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton

Sanacija mosta (M20-008-206) preko rijeke Koline u Ustikolini, na cesti M20, dionica Foča 1 – Ustikolina, km 9+916  

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M20
Dionica
-
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton

Rekonstrukcija tunela Užljebić (T11-001-36) , na cesti M11, dionica Ripač-Užljebić, km 7+582

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M11
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza na M-17.5 Rakitno – Posušje

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17.5.
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Sanacija i rekonstrukcija asfaltnog kolovoza na M-18.1: Ustikolina-Trnovo (Grebak), sa rješavanjem odvodnje

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18.1
Dionica
+
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza na M-17 prolaz kroz Jablanicu

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza na M-5-Kapljuh

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza M4.2 dionica 002 Skokovi - Srbljani

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza: Tasovčići-Masline

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza: Masline - Stolac

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Rehabilitacija magistralne ceste M-16.2, dionica: Gornji Vakuf-Prozor

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rehabilitacija magistralne ceste M-4.3, dionica: Bužim – Velika Kladuša

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
N
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Rehabilitacija magistralne ceste M-4.3, dionica: Otoka - Bužim

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
N
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Ozimica-Nemila 0

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija asfaltnog kolovoza i pješačke staze M-5, dionica: Kamenica-Bedem

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton

Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica:Kaonik-Gromiljak-Blažuj

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica:Mostar-Čitluk

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17.4
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija slijeganja trupa ceste, M-5_016, dionica: Azize Šaćirbegović – Korija, km 1+450

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo

Sanacija škarpe zasjeka na cesti M17, dionica :Jablanica – Potoci, potez Komadinovo Vrelo

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija škarpe zasjeka cesta M16.2, dionica 002 na potezu od km 13+000 – 15+150

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica:Jablanica 1-Potoci, km 1+400 i km 2+600

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja obilaznice Donjeg Vakufa (I faza, most Vrbas 2 - spoj na M16)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton

Rekonstrukcija mosta preko rijeke Bosne, petlja Zenica

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Rekonstrukcija mosta preko potoka Radušica

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton

Sanacija mosta preko r. Drine na magistralnoj cesti M-20, obilaznica Goražde i izgradnja kružnog toka

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M20
Dionica
-
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton

Izgradnja južne obilaznice Mostara: Poddionica Miljkovići (rotor Varda) – ulaz u tunel Novi, km 6+253 do km 8+468, vijadukt “Marijanovića Draga”

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
N
Dionica
Miljkovići – Rodoč - veza na M-17
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton

Izgradnja trake za spora vozila M15, Borova Glava i M16, Trivunova krivina

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M15
Dionica
-
Kanton
Kanton 10

Izgradnja trake za spora vozila Posušje - Grude - Široki Brijeg

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton

Rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i R420 u mjestu Čitluk, općina Posušje

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton