Semaforizacija raskrsnice kod hotela Ero, Grad Mostar

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M6.1
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton