Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica Kaonik - Gromiljak – Blažuj

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M5
Dionica
Gromiljak – Blažuj
Kanton
Srednjobosanski kanton