Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica: Donja Orahovica-Šićki Brod 1

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton