Sanacija mosta (M20-009-210) preko Odske rijeke u Mravinjcu, na cesti M20, dionica Ustikolina - Goražde 8, km 14+840

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M20
Dionica
-
Kanton
Bosansko-podrinjski kanton