Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006), općina Žepče km 3+500

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
Ozimica - Topčić polje
Kanton
Zeničko-dobojski kanton