Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti M6_001 Gorica – Klobuk

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton