Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Jezernica u Turalićima (M19.2-001-101), dionica Kladanj – Vlasenica, km 9+809

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M19.2
Dionica
Kladanj – Vlasenica
Kanton
Tuzlanski kanton