Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M18
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton