Rekonstrukcija mosta preko rijeke Baštre (M4.3-003-624), lokacija Čava, dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 7+683

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4.3
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton