Rekonstrukcija mosta (M5-010-290) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+577

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton