Rekonstrukcija mosta ( M17-017-325) preko rijeke Bune, na cesti M17, dionica Buna-Tasovčići, km 0+759

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton