Rehabilitacija magistralne ceste M-16.2, dionica: Gornji Vakuf-Prozor

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton