Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na M17 u Konjicu

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton