Izgradnja sjevernog kraka obilaznice Odžaka- I faza

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
N
Dionica
-
Kanton
Posavski kanton