Izgradnja pješačke staze pored groblja Sutina, Grad Mostar

Aktivnosti
Projektovanje Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton