Izgradnja obilaznice Cazina

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M4.2
Dionica
-
Kanton
Unsko-sanski kanton
  • Izrada glavnog projekta : natputnjaka u km 1+860
  • Izrada glavnog projekta potputnjaka u km 3+420