Idejni projekat dogradnje trake na petlji Korija, cesta M5, Šeherćehajin most-Korija

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Kanton Sarajevo