Poziv na učešće u Javnoj raspravi Javna rasprava

Poziv na učešće u Javnoj raspravi

O nacrtima Plana upravljanja okolišem i društvenim aspektima za projekat izgradnje trake za spora vozila na dionicama Bosanski Petrovac - Drvar i Drvar - Resanovci (M14.2) (dokument koji analizira moguće uticaje proj...

Više


Korisne informacije