Pomoć na Cesti

Svi motorizovani građani sa registrovanim vozilom u Federaciji BiH mogu BESPLATNO dobiti slijedeće usluge:

  • informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vožnju u Bosni i Hercegovini,
  • tehničku pomoć na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluga popravke manjeg kvara na vozilu),
  • uklanjanje neispravnih i oštećenih vozila sa ceste do baze AMK odnosno najbliže servisne radionice, a u cilju nesmetanog odvijanja prometa (ako se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti).

Kada motorizirani učesnik u prometu pozivom zatraži tehničku pomoć na cesti, Pružalac usluga je dužan, ako je to moguće, izvršiti osposobljavanje - stavljanje vozila u mobilno stanje na cesti za nastavak putovanja. Pomoć ne podrazumjeva opravku vozila u radionici, odnosno servisu. Pružalac usluga je dužan, ako utvrdi da se vozilo do 3,5 t najveće dozvoljene mase ne može staviti u mobilno stanje, izvršiti uklanjanje takvog vozila sa kolovoza tako što će ga besplatno prevesti do svoje baze ili najbliže registrovane servisne radionice za opravku vozila ili do odgovarajućeg parkinga po zahtjevu/želji vlasnika na udaljenost od maksimalno 10 km. 

Jednom učesniku u prometu Pružalac usluga je dužan bez naknade pružiti najviše jednu uslugu na osposobljavanju vozila na cesti (popravku vozila) u toku mjeseca, a maksimalno tri usluge godišnje i to dvije usluge popravka vozila na cesti i jedne usluge prevoza vozila. Vozilima koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima i prostorima za mirovanje mogu se pružiti besplatne usluge opravke vozila na licu mjesta s ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje, s tim da će prednosti imati vozila koja trebaju pomoć na cesti, ali ista nemaju pravo na besplatne usluge prijevoza jer ne ometaju saobraćaj za druga vozila i učesnike u saobraćaju.
U slučaju značajnog povećanja poziva za pomoć na cesti, prednost će imati oni koji traže intervenciju na cesti većeg ranga u odnosu na javnu cestu nižeg ranga.

Na osnovu Ugovora sa JP Ceste FBiH poslove "Pomoć-Informacije" na javnim cestama obavljaju:

Bosanskohercegovački auto-moto klub - BIHAMK Sarajevo tel. 1282 odnosno 033/282-100; fax. 033/282-122

Prostorni obuhvat zone odgovornosti BIHAMK-a je: područje gradova i općina: Bihać,  Cazin,  Bosanska Krupa; Bosanski Petrovac, Ključ; Sanski Most; Velika Kladuša, Bužim; Tuzla, Kladanj; Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Teočak, Ćelić, Srebrenik, Gračanica, Lukavac, Doboj Istok; Olovo; Zenica, Kakanj; Zavidovići, Žepče, Maglaj; Tešanj, Usora, Doboj Jug; Goražde, Prača, Ustikolina; Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje,  Donji Vakuf; Travnik, Novi Travnik; Konjic; Mostar; Jablanica,  Prozor/Rama; Stari Grad-Sarajevo, Centar-Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad-Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo; Ilijaš,Visoko, Breza, Vareš.

Auto moto savez u BiH (AMS u BIH) Mostar tel. 1288, 036/331-991), fax. 036/331-998

Prostorni obuhvat zone odgovornosti AMS u BiH je: područje gradova i općina: Mostar, Čitluk; Stolac, Čapljina, Neum, Ravno; Ljubuški, Grude; Posušje, Široki Brijeg; Drvar, Bosansko Grahovo; Livno, Glamoč, Kupres, Tomislavgrad; Vitez, Busovača; Dobretići, Jajce; Kiseljak, Kreševo,  Fojnica; Domaljevac-Šamac, Orašje i Odžak.