Ažuriranje glavnog projekta ceste M-6 Posušje-Grude-Ljubuški, dionica Grude-Ljubuški, poddionica Cerno-spoj sa R425a (L=cca 5km)

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M6
Dionica
-
Kanton
Zapadnohercegovački kanton