Potpisani novi ugovori za izvođenje radova

Danas je u sjedištu JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo upriličeno potpisivanje Ugovora za izvođenje radova. 

Potpisani novi ugovori za izvođenje radova

U okviru Projekta sanacije šteta nakon poplava i modernizacije cesta u FBiH, potpisani su novi ugovori za izvođenje radova:

  • Lot 1 – Sanacija tunela Čaklovići na magistralnoj cesti M-4, dionica Simin Han – Donje Caparde

Izvođač radova je Hering d.d. Široki Brijeg. Vrijednost ugovora je 2.857.873,06 KM (sa PDV-om) sa rokom izvođenja od pet mjeseci.

  • Lot 2 - Izgradnja obilaznice Donjeg Vakufa (I faza) na magistralnoj cesti M-5

Izvođač radova je JV Bossil d.o.o. Vitez i Pont d.o.o. Sarajevo. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci a vrijednost ugovora 3.954.684,91 je KM (sa PDV-om).

Ugovori će se finansirati iz kreditnih sredstava Međunarodne banke za obnovu i razvoj (EBRD).

JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo