Obavijest o uklanjanju bespravno postavljenih reklamnih znakova

Po osnovu člana 13. Zakona o cestama Federacije BiH („Sl. novine F BiH“, broj 12/10), JP Ceste Federacije BiH je nadležno za upravljanje, rekonstrukciju, održavanje i zaštitu magistralnih cesta, gdje su članom 80.  regulirane javne ovlasti upravitelja, odnosno donošenje rješenja / odobrenja za postavljanje reklamnih znakova (panoa i natpisa).

Obavijest o uklanjanju bespravno postavljenih reklamnih znakova

Članom 6. Pravilnika o postavljanju reklamnih znakova na cestama („Sl. novine F BiH“, br. 75/10), pravo na postavljanje reklamnih znakova u cestovnom i zaštitnom pojasu javnih cesta imaju sva pravna i fizička lica ravnopravno. Svi korisnici postavljenih reklamnih znakova u cestovnom pojasu ili u zaštitnom pojasu javnih cesta, koji nemaju odobrenje nadležnog organa za ceste su nelegalni korisnici. 

JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine obavještava sve subjekte koji su izvršili postavljanje reklamnih znakova (panoa i natpisa) u cestovnom/zaštitnom pojasu magistralne ceste bez odobrenja upravitelja ceste, da izvrše uklanjanje istih u roku od 3 dana od objave obavijesti na web stranici ovog preduzeća.

U protivnom, upravitelj cesta će izvršiti uklanjanje istih zbog smanjene preglednosti i ugrožavanja sigurnosti učesnika u saobraćaju u roku od tri dana od isteka navedenog roka        

JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo