JP CESTE FBiH FUZIP održali sastanak o projektima cestogradnje u FBiH

Danas je u prostorijama Federalne uprave za inspekcijske poslove, na inicijativu rukovodstva JP Ceste FBiH, održan sastanak direktora i predstavnika JP Ceste FBiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove. Na sastanku je bilo govora o projektima izgradnje, rekonstrukcije i sanacije magistralnih cesta u FBiH, s posebnim fokusom na tekuće projekte koji su u posljednje vrijeme zaokupili pažnju javnosti u FBiH.

JP CESTE FBiH FUZIP održali sastanak o projektima cestogradnje u FBiH

Diskutovalo se o statusu i neophodnim koracima za nastavak projekata izgradnje, rekonstrukcije i sanacije tunela Vranduk, Karaula i Crnaja, Zeničke zaobilaznice, nekoliko kružnih tokova i mostova i drugih tekućih projekata kojima upravlja JP Ceste FBiH.

Direktor JP Ceste FBiH, gospodin Ljubo Pravdić je naglasio opredijeljenost preduzeća, uz podršku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, ka uspostavljanju sigurne i kvalitetne magistralne cestovne mreže u FBiH koja garantuje učinkovit i siguran promet putnika, roba i usluga. Upoznao je prisutne s problemima zakonske prirode, koji u značajnoj mjeri usporavaju proceduru pribavljanja potrebih dozvola, te ugrožavaju plasman kreditnih sredstava koja se, za svrhu gradnje i rekonstrukcije cesta, ograničavaju na period od četiri godine, pri čemu svako kašnjenje povlači i ekonomski gubitak plaćanja kamate.

Direktor Federalne uprave za inspekcijske poslove, gospodin Anis Ajdinović je izrazio podršku projektima izgradnje, rekonstrukcije i sanacije cesta u FBiH, kao projektima od općeg, javnog i ekonomskog interesa, te naglasio da su nadležni federalni inspektorati, između ostalog, naročito fokusirani na poslove koji se tiču sigurnosti cestovne infrastrukture.

Federalni saobraćajni i građevinski inspektori su uputili predstavnike JP Ceste u pravilnu primjenu zakonodavnog okvira u smislu ispunjavanja tehničke dokumentacije i olakšavanja i ubrzavanja procedura pribavljanja rješenja za rekonstrukciju cestovne infrastrukture.

S obzirom na podjelu nadležnosti u oblasti i neusklađenost zakonodavstva, zaključeno je da je neophodno pokrenuti proceduru sistemskog rješavanja ovog pitanja te dogovoreno će se uputiti inicijativa za održavanje sastanka između Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, JP Autoceste FBiH, JP Ceste FBiH i Federalne uprave za inspekcijske poslove, kao i

inicijativa za izmjenu Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, kako bi se olakšale i ubrzale administrativne procedure za izgradnju i rekonstrukciju cestovne infrastrukture.

Tunel Crnaja

Posebna pažnja na sastanku je posvećena tunelu Crnaja, kao projektu od naročitog općeg, javnog, privrednog, društvenog, teritorijalnog, ali i sigurnosnog interesa u FBiH. S obzirom da je tunel označen kao crna tačka i jedna od dionica visokog rizika, njegova rekonstrukcija se nameće kao prioritet, te su JP Ceste FBiH poduzele sve neophodne mjere za izvođenje projekta rekontrukcije koji ne bi trebao u velikoj mjeri remetiti normalno odvijanje saobraćaja.

Naime, nakon što je nizom studija utvrđeno da ne postoji adekvatna alternativna ruta za preusmjeravanje saobraćaja u toku rekontrukcije tunela, sačinjena je dinamika radova koji će početi u februaru, s posebnim režimom u toku ljetnih mjeseci. Prema izvršenim mjerenjima i procjenama, u toku cijelog perioda trajanja rekonstrukcije, zastoji u saobraćaju ne bi trebali biti duži od pola sata.

Imajući u vidu neophodnost održavanja stabilnosti i sigurnosti tunela, koji su apsolutni prioritet projekta, JP Ceste FBiH će uspostaviti specijalni režim svakodnevne kontrole radova, te će biti spremni intervenisati ukoliko dođe do eventualnih kašnjenja ili poremećaja u izvođenju radova.

Ukoliko se izvođači radova – HP Investing i Euro-asfalt u procesu rekonstrukcije ne budu susreli s nepredviđenim okolnostima, te budu pratili dinamiku radova, planirani rok za okončanje obnove tunela Crnaja je juni 2022. godine.

Kako bi se smanjila mogućnost eventualnog kašnjenja u isporuci roba, iz JP Ceste FBiH su uputili privrednike na mogućnost prometovanja tereta i roba željezničkim saobraćajem.

Zaključeno je da će JP Ceste FBiH svakodnevno pratiti, a Federalna uprava za inspekcijske poslove kontinuirano vršiti inspekcijski nadzor nad izvođenjem radova rekonstrukcije, a sve u cilju bezbjednog odvijanja saobraćaja i održavanja odobrenog režima saobraćaja.