Pomoć na Cesti

Svi motorizovani građani sa registrovanim vozilom u Federaciji BiH mogu BESPLATNO dobiti slijedeće usluge:

  • informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vožnju u Bosni i Hercegovini
  • tehničku pomoć na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluga popravke manjeg kvara na vozilu)
  • uklanjanje neispravnih i oštećenih vozila sa ceste do baze AMK odnosno najbliže servisne radionice, a u cilju nesmetanog odvijanja prometa (ako se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti)

Kada motorizirani učesnik u prometu pozivom zatraži tehničku pomoć na cesti, Pružalac usluga je dužan, ako je to moguće, izvršiti osposobljavanje - stavljanje vozila u mobilno stanje na cesti za nastavak putovanja. Pomoć ne podrazumjeva opravku vozila u radionici, odnosno servisu.

Pružalac usluga je dužan, ako utvrdi da se vozilo ne može staviti u mobilno stanje, izvršiti uklanjanje vozila sa kolovoza tako što će ga prevesti do svoje baze ili najbliže servisne radionice za opravku vozila ili do odgovarajućeg parkinga po zahtjevu vlasnika na udaljenost od maksimalno 3 kilometra od lokacije kvara. Ako korisnik usluge insistira na prevozu vozila do lokacije koja nije u skladu sa naprijed navedenim, Pružalac usluga će izvršiti traženu radnju o trošku stranke.

Jednom učesniku u prometu Pružalac usluga je dužan bez naknade pružiti najviše jednu uslugu na osposobljavanju vozila u toku mjeseca, a maksimalno tri usluge godišnje. Vozilima koja se nalaze u kvaru izvan ceste na javnim parkinzima i prostorima za mirovanje mogu se pružiti besplatne usluge opravke vozila na licu mjesta s ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje, s tim da će prednosti imati vozila koja trebaju pomoć na cesti. Vozila izvan ceste nemaju pravo na besplatne usluge prijevoza jer ne ometaju saobraćaj za druga vozila i učesnike u saobraćaju.

Na osnovu Ugovora sa JP Ceste FBiH poslove "Pomoć-Informacije" na javnim cestama obavljaju:

Bosanskohercegovački auto-moto klub - BIHAMK Sarajevo tel. 1282 odnosno 033/282-100; fax. 033/282-122

Razmještaj SPI baza i lokacija vozila u zoni odgovornosti - prostornom obuhvatu su:

R.br. Kanton Zona odgovornosti - područje općina
I Unsko - sanski kanton Bihać, Cazin i Bosanska Krupa
Bosanski Petrovac i Ključ
Sanski Most
Velika Kladuša i Bužim
II Tuzlanski kanton Tuzla, Banovići, Živinice, Lukavac, Kalesija, Sapna, Teočak, Čelić, Srebrenik, Gračanica, Gradačac, Doboj Istok
Kladanj
III Zeničko-dobojski kanton Zenica, Kakanj i Breza
Zavidovići, Žepče i Maglaj
Olovo
Tešanj, Usora i Doboj Jug
IV Bosansko-podrinjski kanton Goražde, Pale-Prača, Foča-Ustikolina
V Srednjobosanski
kanton
Bugojno,Gornji Vakuf - Uskoplje i Donji Vakuf
Travnik i Novi Travnik
VI Hercegovačko-neretvanski kanton Konjic
Jablanica i Prozor-Rama
Grad Mostar
VII Sarajevski kanton Stari Grad, Centar Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići i Trnovo
Ilijaš, Visoko i Vareš

Auto moto savez u BiH (AMS u BIH) Mostar tel. 1288, 036/331-991), fax. 036/331-998

Razmještaj SPI baza i lokacija vozila u zoni odgovornosti - prostornom obuhvatu su:

R.br. Kanton Zona odgovornosti - područje općina
I Posavski kanton Orašje, Odžak i Domaljevac-Šamac
II Srednjobosanski kanton Kiseljak, Kreševo i Fojnica
Vitez i Busovača
Jajce, Dobretići
III Hercegovačko-neretvanski kanton Grad Mostar, Čitluk
Stolac, Čapljina, Neum i Ravno
IV Zapadno-hercegovački kanton Ljubuški i Grude
Posušje i Široki Brijeg
V Kanton br. 10 Drvar i Bosansko Grahovo
Livno, Glamoč, Kupres i Tomislavgrad