Zamjena dilatacionih naprava naprave obalnom stubu broj 1 i stubu 6 most M17-006-196 preko rijeke Bosne u Donjoj Golubinji, Bosna II, na cesti M17, dionica Ozimica-Topčić polje, km 13+681 (M 17.0-2-15)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton