Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 18 (OS18), most M1.8-001-62 preko rijeke Save u Orašju na cesti M1.8, dionica Gran. BH/HR (Županja) - Lončari, km 0+000 (M 01.8-1-01)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M1.8
Dionica
-
Kanton
Posavski kanton