Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Stupčanice (M18-008-163), na cesti M18

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Vitalj - Olovo, Olovske Luke M(18.0-2-30-c)
Kanton
Zeničko-dobojski kanton