Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Stupčanice (M18-008-162), na cesti M18

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M18
Dionica
Vitalj - Olovo , Olovske Luke (M18.0-2-30-b)
Kanton
Zeničko-dobojski kanton