Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Spreče (M4-010-133), na cesti M4

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
Donja Orahovica - Šićki Brod 1, Sižje (M04.0 - 3- 10)
Kanton
Tuzlanski kanton