Sanacija slijeganja trupa ceste i potpornog zida ispod nivelete, cesta M-16.2_003, dionica Prozor - Jablanica 1, km 3+850

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M16.2
Dionica
Prozor - Jablanica 1
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton