Sanacija slijeganja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica

Aktivnosti
Projektovanje
Mag. cesta
M17
Dionica
-
Kanton
Zeničko-dobojski kanton