Sanacija škarpe zasjeka cesta M16.2, dionica 002 na potezu od km 13+000 – 15+150

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M16.2
Dionica
-
Kanton
Hercegovačko-neretvanski kanton