Sanacija semafora u Jajcu, naselje Pijavice

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M5
Dionica
-
Kanton
Srednjobosanski kanton