Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica 005, općina Žepče

Aktivnosti
Projektovanje Revizija
Mag. cesta
M17
Dionica
Karuše - Žepče 11
Kanton
Zeničko-dobojski kanton