Sanacija asfaltnog kolovoza(010) Donja Orahovica – Šićki Brod, L=2,0 km (Miričina)

Aktivnosti
Izvođenje Nadzor
Mag. cesta
M4
Dionica
-
Kanton
Tuzlanski kanton